Notes Legals

En compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), s’informa dels següents aspectes legals:

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició les següents adreces:

Responsable de la web: CAGIMA, S.L.
Domicili de Contacte: Camí Vell d’Almoster Parcel·la 55, finca nº6044 43470, La Selva del Camp (TARRAGONA)
Email de Contacte: cagima@cagima.cat
Dades Fiscals: N.I.F. B43655281

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’informem que l’autorització per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic pot ser revocada en qualsevol moment. Per a donar-se de baixa enviï’ns un Email a: cagima@cagima.cat

DRETS PROTEGITS (DRET D’AUTOR I MARQUES PROTEGIDES)

Els elements que constitueixen el lloc i que es troben desenvolupats per CAGIMA són propietat de CAGIMA .
Estan protegits per la llei de drets d’autor, dret de marca, drets de disseny i competència deslleial.
Les còpies dels documents que conté la pàgina només poden ser usades com a informació i són exclusivament d’ús privat. El lloc i cadascun dels elements que el conté com ara marques, textos, mapes gràfics, il·lustracions, logos, noms corporatius, conclusions, fotografies són de propietat exclusiva de CAGIMA o de les societats afiliades.
No es concedeix cap llicència i dret que no sigui per a consultar el lloc, a ningú respecte als drets de propietat intel·lectual.
La reproducció dels documents només està autoritzada amb finalitats exclusives per a l’ús personal i privat; tota reproducció o utilització d’aquestes amb altres fins és estrictament prohibit.
No poden ser usats sense el permís previ per escrit de CAGIMA .
En qualsevol cas, i subjecte a l’anterior, la font (CAGIMA i/o els seus afiliats) ha d’estar clarament indicada.
Tota persona que no respecti els termes legals aplicats serà culpable del delicte de falsificació i està subjecte a les sancions penals pressentits per la llei.

Compromís de l’Usuari:

L’USUARI es compromet a utilitzar el portal conforme al que s’estableix en aquest avís legal.
L’USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de manera contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable.
SOLARCA, S.L. es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del portal quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
SOLARCA, S.L. d’acord amb el que es preveu en la LSSICE suprimirà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts o directoris o instruments de cerca en el cas que l’activitat o informació a la qual remetin sigui il·lícita o lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització.
Per a remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça: cagima@cagima.cat

RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquest lloc web, el fa per la seva pròpia responsabilitat. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a aquesta, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del trànsit i respondrà, enfront de CAGIMA, S.L. i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CAGIMA, S.L. no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, CAGIMA, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, CAGIMA, S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.
No utilitzar la web, els seus continguts i els seus mitjans informàtics i de comunicacions, per a fins il·lícits o contraris a la llei, a l’ordre públic, a la moral i als bons costums, incloses les violacions de drets de propietat intel·lectual o industrial, o protegits pel secret comercial; als efectes anteriors, s’informa que els continguts i informacions de la web, inclosos logotips, denominacions i marques, i els programes i bases de dades als quals s’accedeix en o des de la web, pertanyen a CAGIMA, S.L. o als seus titulars legals, no autoritzant-se als visitants a copiar-los, modificar-los, reexpedir-los, distribuir-los o usar-los per a una finalitat diferent que la mera consulta o lectura.

CAGIMA, S.L. declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es veiessin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a CAGIMA, S.L. o en cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

CAGIMA, S.L. declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués sofrir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets descrits en l’apartat anterior.

CAGIMA, S.L. no garanteix que els continguts, informacions i enllaços (en relació als quals, la seva inclusió en la web no suposa recomanació ni cap assumpció per part de CAGIMA, S.L.), que siguin accessibles en o des del seu web, estiguin complets i lliure d’errors i actualitzats en tot moment, per la qual cosa declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que sofreixi l’usuari a conseqüència de l’ús d’aquests continguts, informacions o enllaços per a qualsevol fi, inclosos els danys immaterials que es produeixin, com el perjudici comercial o d’explotació o el lucre cessant per pèrdua d’operacions comercials; CAGIMA, S.L. es reserva el dret de modificar, de conformitat amb els seus propis criteris professionals, els continguts, informacions i enllaços del seu web.

CAGIMA, S.L. autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

(a) que no es creï la impressió que concorre una inexistent relació o vinculació comercial, incloses les relacions de distribució, agència o concessió, entre CAGIMA, S.L. i els titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual es crea l’enllaç.

(b) que no es creï la impressió que els continguts o web de CAGIMA, S.L. pertanyin o hagin estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s’estableix l’enllaç.

(c) que no s’ofereixi una imatge de CAGIMA, S.L. o dels seus productes, que resulti distorsionada, hilarant, perjudicial, difamante o equivocada.

(d) que l’enllaç no s’estableixi des d’una web els continguts de la qual resultin contraris a la llei, a la moral i a l’ordre públic, incloses aquelles en les quals s’inclogui contingut pornogràfic, xenòfob, violent, delictiu o il·lícit.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Una vegada ingressat en el lloc, una cookie de “sessió usuari” podria ser instal·lada i conservada automàticament de manera temporal en el seu disc dur per a facilitar la navegació. La cookie serà destruïda una vegada tancada la secció. Aquesta és una petita carpeta d’informació que el lloc web guarda en el computador per a facilitar la navegació i optimitzar el procés de registre.
No permet identificar l’usuari. Si ho desitja, existeix la possibilitat de no generar el registre d’aquestes cookies configurant el seu navegador. És probable que aquesta operació modifiqui o fins i tot dificulti la seva navegació en el lloc web.
Si és el cas, pot negar-se a instal·lar aquestes cookies seguint els passos del seu navegador (vegi més endavant el procés a seguir), segons el procés que més li sigui convenient. És possible modificar-ho quan vostè ho desitgi.
D’altra banda, per a analitzar la seva preferència amb reserva de la seva aprovació és possible que es generin marcadors web en els nostres articles que ajuden i permetin identificar les pàgines visitades, monitorar el nombre de visites i la freqüència de visites, analitzar patrons de trànsits i reunir estadístiques.
Després dels seus accessos, subjecte al seu consentiment, tercers podrien instal·lar les cookies en el seu disc dur per a ajudar a identificar el contingut més vist.
El procés per a rebutjar la instal·lació d’aquestes cookies són les següents, d’acord amb els termes que més li acomodi:

Per a Mozilla Firefox:
1. Seleccionar el menú “EINES”, després “OPCIONS”
2. Faci clic en “PRIVACITAT”
3. Situï el menú “COOKIES” i seleccioni les opcions que li convé.

Per a Microsoft Internet Explorer:
1. Seleccionar el menú “EINES”, després “OPCIONS INTERNET”
2. Faci clic en “PRIVACITAT”
3. Seleccionar el nivell que desitgi.

Per a Chrome:
1. Vagi al menú Chrome/ Preferències
2. Faci clic a “MOSTRAR CONFIGURACIONS AVANÇADES”
3. Faci clic en “CONFIGURACION DE CONTINGUT…” en la secció de Privacitat
4. Faci clic en “COOKIES I DADES DEL LLOC”
5. Faci clic a “ELIMINAR TOT” i validi fent clik a “ACCEPTAR”

Per a Safari:
1. Vagi al menú Safari/Preferències i faci clic en “Privacitat”
2. A “BLOQUEJAR COOKIES” triar “SEMPRE”

Per a conèixer les opcions lliurades per a una altra mena de navegador, la CNIL detalla els passos a seguir per a limitar els seus rastres en la web, els processos o per a establir les cookies.

Pot canviar la seva elecció en qualsevol moment.